2383

คำแนะนำดี ๆ จาก WHO Thailand สำหรับกรณีที่มีคนรู้จักป่วยเป็นโรค COVID-19 ควรเช็กตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ หากคำตอบคือ "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง คุณควรเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ

มีคนรู้จักเป็น COVID-19 คุณต้องกักตัวเองหรือไม่ ?