2451

ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์แล้ว ใคร ๆ ก็อยากสุขภาพดี แต่อย่าลืมข้อปฏิบัติหากต้องไปวิ่งในสวนสาธารณะ เพราะการดูแลตัวเองเท่ากับดูแลสังคม

แนะข้อปฏิบัติ หากวิ่งในสวนสาธารณะ