1525

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศวันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 17 วัน และวันปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37 วัน รวมทั้งสิ้นให้หยุดปิดเทอม 54 วัน

กำหนดเปิดเทอม “เพิ่ม” วันปิด