3530

ใครที่กำลังมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้ มาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางข้ามจังหวัด แต่ถ้าไม่จำเป็น ควรงดการเดินทาง และอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางข้ามจังหวัด