2021

6 ข้อควรทำ! เมื่อต้องไปจ่ายตลาด เพราะตลาดสดคือหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้คนไปรวมตัวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนไปจ่ายตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 นั่นเอง

แนะแนวทางไปตลาดของแม่บ้าน ยุค COVID-19