2572

ผู้ป่วยเบาหวานหากติดเชื้อ COVID-19 เสี่ยงมีอาการรุนแรงและเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าในคนปกติ ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษด้วย 8 วิธีง่าย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

8 ข้อลดเสี่ยง COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน
8 ข้อลดเสี่ยง COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน
8 ข้อลดเสี่ยง COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน
8 ข้อลดเสี่ยง COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน
8 ข้อลดเสี่ยง COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน
8 ข้อลดเสี่ยง COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน
8 ข้อลดเสี่ยง COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน
8 ข้อลดเสี่ยง COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน