1756

พ่อแม่ควรรู้! "5 สิ่งควรทำและ 5 สิ่งไม่ควรทำ" ในการเลี้ยงลูกน้อยให้ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 สิ่งสำคัญที่สุด นอกจากการล้างมือก่อนสัมผัสลูกน้อย คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรสวมหน้ากากผ้าหรือแผ่นพลาสติกใสคลุมหน้า (face shield) ให้กับลูกน้อยที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี รวมถึงเด็กที่ยังถอดหน้ากากเองไม่ได้หากหายใจไม่ออก เพราะเด็กกลุ่มนี้อาจมีความเสี่ยงในการขาดอากาศจนเป็นอันตรายได้

เลี้ยงลูกน้อยอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID-19