3529

แนะข้อปฏิบัติสำหรับร้านอาหาร ขณะลูกค้าอยู่ในร้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

แนะข้อปฏิบัติสำหรับร้านอาหาร ขณะลูกค้าอยู่ในร้าน