198

แนะข้อปฏิบัติสำหรับร้านอาหาร ระหว่างคิดเงิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

แนะข้อปฏิบัติสำหรับร้านอาหาร ระหว่างคิดเงิน