1385

แนะข้อปฏิบัติสำหรับร้านอาหาร เมื่อลูกค้าออกจากร้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

แนะข้อปฏิบัติสำหรับร้านอาหาร เมื่อลูกค้าออกจากร้าน