1428

จากผลสำรวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองในช่วงผ่อนปรนมาตรการ ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 63 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลงในทุกพฤติกรรม เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนการผ่อนปรนมาตรการสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. 63

เตือน “การ์ดตก” หลังผ่อนปรน