2108

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้! สำหรับการผ่อนปรนมาตรการระยะ 2 ที่เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ค. 63 นอกจากช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่เปลี่ยนจาก 22.00 น. เป็น 23.00 น. แล้ว ยังมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เคยผ่อนปรนไว้ โดยเฉพาะกิจการหรือกิจกรรมบางอย่างที่อนุญาตให้เปิดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

มีอะไรเพิ่ม..? ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2
มีอะไรเพิ่ม..? ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2
มีอะไรเพิ่ม..? ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2
มีอะไรเพิ่ม..? ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2
มีอะไรเพิ่ม..? ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2
มีอะไรเพิ่ม..? ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2