3175

ความคืบหน้าการวัคซีน COVID-19 ชนิด mRNA ของไทย ซึ่งคาดว่าจะได้ใช้ในปี 2564 หลังประสบความสำเร็จแล้วในหนูทดลอง

ความคืบหน้าวัคซีน COVID-19 ของไทย