1650

เปิดไทม์ไลน์การพิจารณาผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ระยะ 3 ซึ่งคาดว่าเริ่ม 1 มิ.ย. 63

ใกล้แล้ว! ผ่อนมาตรการระยะ 3