12984

จากสถานการณ์ COVID นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคม ต่อจากนี้ ทุกคนต้องเริ่มปรับพฤติกรรมเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้ห่างไกลโรค

อยู่อย่างไร..กับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่
อยู่อย่างไร..กับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่
อยู่อย่างไร..กับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่
อยู่อย่างไร..กับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่
อยู่อย่างไร..กับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่
อยู่อย่างไร..กับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่
อยู่อย่างไร..กับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่
อยู่อย่างไร..กับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่