1097

1 มิ.ย. 63 บริเวณชายหาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดโคซี่ หาดวงศ์อมาตย์ หาดกระทิงราย สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ หาดยินยอม และลานท่าเรือบาลีฮาย จะเปิดให้เข้าไปใช้พื้นที่ สามารถเล่นน้ำ อาบแดด ใช้บริการเตียงผ้าใบได้ แต่รูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงไป อย่างเตียงผ้าใบจะต้องเว้นระยะห่าง 1 - 1.50 เมตร และทางเมืองพัทยาจะคอยสังเกตพฤติกรรม ไม่ให้รวมตัวมั่วสุมกัน

เตรียมเปิดชายหาด 1 มิ.ย. 63