2558

ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีประวัติสูบบุหรี่ มีความเสี่ยงปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิต "มากกว่า" คนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า!! ไทยพีบีเอสขอเชิญชวนคนไทยใช้โอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม เริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่ ฟื้นฟูปอดให้กลับมาแข็งแรง ห่างไกลโรคเกี่ยวกับปอด และพร้อมต่อสู้กับเชื้อ COVID-19

ปลอดบุหรี่ ปอดแข็งแรงพร้อมสู้ COVID-19
ปลอดบุหรี่ ปอดแข็งแรงพร้อมสู้ COVID-19
ปลอดบุหรี่ ปอดแข็งแรงพร้อมสู้ COVID-19
ปลอดบุหรี่ ปอดแข็งแรงพร้อมสู้ COVID-19