4239

5 ข้อดีใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ รับผ่อนปรนมาตรการ ระยะ 3-4 หลังจากมีการเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com ในช่วงผ่อนปรน ระยะ 2 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับคำแนะนำและการแจ้งปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ขึ้นมา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็กอินเข้าใช้บริการร้านค้า แล้วสแกนอีกรอบเช็กเอาต์อัตโนมัติ หรือเลือกเช็กเอาต์ย้อนหลังก็ได้

5 ข้อดีใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ