1025

ขสมก.ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท เป็นให้บริการเวลา 04.00 - 22.00 น. ตามมติ ศบค.ลดเวลาช่วงเคอร์ฟิว คาดหลังคลายล็อก ระยะ 3 จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มวันละกว่า 620,000 คน ขอความร่วมมือประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัย

ปรับเวลารถเมล์ ขสมก. รับคลายล็อก ระยะ 3