1619

รวมกิจกรรมและกิจการใน กทม. ที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ แม้เข้าสู่ช่วงมาตรการผ่อนคลาย ระยะ 3 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมและกิจการใน กทม. ที่ยังปิดต่อ หลังผ่อนคลาย ระยะ 3