504

เช็กเลย!! 12 กิจกรรมและกิจการกลุ่มสีแดง ศบค.เล็งพิจารณาผ่อนคลาย ในระยะที่ 4 ครอบคลุมโรงเรียน คอนเสิร์ต สถานที่ท่องเที่ยว ย้ำ! ต้องร่วมหารือกับผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ

12 กิจการและกิจกรรม ศบค.เล็งคลายล็อก ระยะ 4