2081

กทม.จัด 2 แนวทางมาตรการเปิดเทอม "รูปแบบปกติ-สลับวันเรียน" โดยพิจารณาให้เหมาะตามขนาดโรงเรียนและพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ปรับการเรียนการสอน โรงเรียนสังกัด กทม.