1114

ศบค.เผยสัดส่วนผู้รักษาโควิด-19 หายต่อผู้ติดเชื้อ ณ 18 มิ.ย. 63

สัดส่วนผู้รักษาหายต่อผู้ติดเชื้อ