335

ไม่ตื่นตระหนก แต่ไม่ประมาท! "อาหารทะเล" กินได้ ถ้าปรุงให้สุก ยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งช่วยฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้ พร้อม 5 ข้อควรทำ! ในการกินอาหารทะเล เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19

อาหารทะเลกินได้ ถ้าปรุงสุก