1319

เฝ้าระวัง COVID-19 ระบาดระลอกใหม่! กับ 5 ข้อเพื่อลดความเสี่ยงติด COVID-19 ได้แก่ 1. COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสที่ชอบอากาศเย็น และมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าอากาศร้อน 2. สถานที่ปิดหรือพื้นที่อับ เช่น สถานบันเทิง โรงหนัง รถโดยสารสาธารณะ เป็นแหล่งที่เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายได้ง่ายกว่าพื้นที่โล่งแจ้ง 3. ผู้ป่วยที่แสดงอาการมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่า ผู้ที่ไม่แสดงอาการ 3-4 เท่า 4. คนที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน มีโอกาสติดเชื้อต่อกันมากกว่าติดในที่ทำงานเกือบ 10 เท่า และ 5. ถ้าพบผู้ป่วยปอดบวมเป็น COVID-19 แสดงว่าในพื้นที่นั้นมีผู้ติดเชื้ออีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ

5 ข้อเกี่ยวกับ COVID-19 เฝ้าระวังระบาดระลอกใหม่