1738

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ให้ข้อมูล 4 กลุ่มที่เข้าข่ายบุคคล "ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง" ติด COVID-19 ดังนี้ อยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วย พูดคุยกับผู้ป่วย ถ้าทั้งคู่ไม่สวมแมสก์พูดคุยกันเกิน 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยไอจามรด และอยู่ในสถานที่แออัดเช่น เครื่องบิน รถโดยสาร

ใครบ้างคือผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง ติด COVID-19