2151

รู้หรือไม่ ? เลือกหน้ากากถูกต้อง ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ได้ งานวิจัยชี้หน้ากาก N95/KN95/ FFP1/FFP2 ประสิทธิภาพป้องกันแพร่กระจายโควิด-19 มากสุด รองลงมา หน้ากากอนามัย ส่วนหน้ากากผ้าต่ำสุด

หน้ากากผ้าแบบไหน ? ป้องกันโควิด-19 มากที่สุด