439

เช็กเลย! 8 มาตรการ คุม COVID-19 โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่ 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

8 มาตรการ คุม COVID-19 โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด