922

ภาครัฐเริ่มออกมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด ระลอกใหม่ เคาะแล้วด้านสินเชื่อ-พักชำระหนี้ ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ส่วน "คนละครึ่ง" อีกล้านสิทธิ กับเงิน "เราชนะ" 3,500 บาทนั้นเตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า (ข้อมูล ณ 12 ม.ค. 64)

มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19