1124

สังเกตตัวเองให้เป็น! นอกจากไข้ ไอ จาม อะไรคือสัญญาณติดเชื้อ COVID-19 หากมีอาการต้องสงสัยเหล่านี้ ร่วมกับประวัติเสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์

นอกจากไข้ ไอ จาม อะไรคือสัญญาณป่วย COVID-19