333

เปิดรายชื่อ 4 กลุ่มได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

ใครฉีดก่อน! วัคซีนโควิด-19