805

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายข้อควรรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในการฉายภาพสถานการณ์หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโควิด-19