678

รู้หรือไม่? หากปกปิดข้อมูลโควิด-19 ผิดกฎหมาย! ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေအချက်ကို ထိန်ချန်ဖုံးကွယ်ထားရင် ဥပဒေအရ အပြစ်ရှိတာ သိပါသလား။

รู้หรือไม่? หากปกปิดข้อมูลโควิด-19 ผิดกฎหมาย! ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေအချက်ကို ထိန်ချန်ဖုံးကွယ်ထားရင် ဥပဒေအရ အပြစ်ရှိတာ သိပါသလား။