474

ห่างกันสักพัก ห่างกันสักพัก เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน เพราะการตะโกน ไอ จาม อาจทำให้ เกิดฝอยละอองที่มีอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมครอนออกมา ทำให้เชื้อโควิด-19 ลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง 3 ชม.

ห่างกันแค่ไหนถึงจะดี หลีกหนี COVID-19