3028

แบบทดสอบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ขณะทำงาน เพราะสถานที่ทำงาน คือแหล่งที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และแต่ละมาตรการที่ควรปฏิบัติต้องมีอะไรบ้าง ?

แบบทดสอบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ขณะทำงาน