358

กทม.ประกาศแล้ว! ผ่อนปรน 13 สถานที่ ให้กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง หลังประเมินสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีผลตั้งแต่ 22 ม.ค. 64

กทม.ประกาศผ่อนปรน 13 กิจการคลายล็อก – ยังปิดต่อ