1045

เช็กเลย! 11 กลุ่มควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 มีกลุ่มใดบ้าง เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

11 กลุ่มควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน