208

เมื่อ "ตลาด" คือหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมผู้คนตั้งแต่คนไทยและแรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกจ้าง และมักเดินทางหมุนเวียนกันหลายตลาด ส่งผลให้มีการกระจายผู้ติดเชื้อข้ามจังหวัดได้ง่าย ดังนั้นทุกคนจึงควรร่วมมือยกการ์ดให้สูง เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง เมื่อกลับบ้านแล้วควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที รวมทั้งตลาดก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด

ทำไมตลาดเป็นแหล่งเสี่ยง COVID-19