164

เปิด 3 กลุ่มได้รับวัคซีน Sinovac ล็อตแรก โดยระยะแรก รพ.จะติดต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 - 59 ปี เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac ตามความสมัครใจ แต่ที่ยังไม่ฉีดให้หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ ยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอ จึงกำหนดให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีน AstraZeneca แทน

ใครบ้างได้รับวัคซีน Sinovac ล็อตแรก