4521

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้วัคซีน COVID-19 ของ Sinovac กับ AstraZeneca แม้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังต้องเคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ เพราะประสิทธิภาพของวัคซีน ณ ขณะนี้คือ การป้องกันความรุนแรงของโรค ลดอัตราการป่วยหนักและการเสียชีวิต ส่วนการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อยังต้องรอผลการศึกษาในระยะยาว 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้วัคซีน COVID-19 ของ Sinovac กับ AstraZeneca
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้วัคซีน COVID-19 ของ Sinovac กับ AstraZeneca