160

โรงพยาบาลสนามอยู่ที่ไหนบ้าง ?

หลังเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ทำให้เชื้อแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร รัฐบาลจึงประกาศตั้งโรงพยาบาลสนาม ขึ้นในหลายแห่งของหลายหน่วยงาน เพื่อเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อ ที่เกินกว่าโรงพยาบาลทั่วไปจะรับได้

โรงพยาบาลสนามอยู่ที่ไหนบ้าง ?