137

ศบค. เน้นย้ำ 13 ข้อควรปฏิบัติ เมื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม พร้อมแนะนำผู้ติดเชื้อต้องแยกตัวออกจากกลุ่มคน และต้องแจ้งกรมควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องเข้ารักษาใน รพ.สนาม