310

24 เม.ย. 64 เวลา 13.00 น. ศบค.มท.รายงานจังหวัดที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่ใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน สถานที่สาธารณะ รวม 43 จังหวัด ดังนี้

เช็กจังหวัด! ไม่ใส่หน้ากากออกบ้าน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
เช็กจังหวัด! ไม่ใส่หน้ากากออกบ้าน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
เช็กจังหวัด! ไม่ใส่หน้ากากออกบ้าน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
เช็กจังหวัด! ไม่ใส่หน้ากากออกบ้าน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท