1744

ฟ้าทะลายโจรมีสาร Andrographolide (แอนโดรกราโฟไลด์) ที่ฆ่าไวรัสและแบคทีเรียบางตัวได้ สามารถใช้เป็นยาลดไข้ ลดอักเสบได้ และใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อย ไม่มีปอดบวมได้ ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยผู้ป่วย 304 คน ใน 9 รพ. ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อย ให้กินยาฟ้าทะลายโจร 180 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน พบว่าทุกรายอาการดีขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง แต่การกินยาต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

ฟ้าทะลายโจร กำจัดไวรัสได้ แต่ป้องกันโควิด-19 ไม่ได้!