147

5 สิ่งไม่ควรทำ! ในการใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ โดยเฉพาะการเก็บเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถที่จอดกลางแดดเป็นเวลานาน ๆ เพราะอุณหภูมิในรถที่สูงขึ้น ทำให้แอลกอฮอล์ระเหยได้ ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคจะลดลง

“หลัก 5 ไม่” ใช้เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ถูกวิธี ฆ่าเชื้อได้ประสิทธิภาพ
“หลัก 5 ไม่” ใช้เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ถูกวิธี ฆ่าเชื้อได้ประสิทธิภาพ
“หลัก 5 ไม่” ใช้เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ถูกวิธี ฆ่าเชื้อได้ประสิทธิภาพ
“หลัก 5 ไม่” ใช้เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ถูกวิธี ฆ่าเชื้อได้ประสิทธิภาพ
“หลัก 5 ไม่” ใช้เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ถูกวิธี ฆ่าเชื้อได้ประสิทธิภาพ