487

ศบค.ปรับ 6 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ คุมเข้ม! ห้ามกิน-ดื่มในร้าน ซื้อกลับบ้านเท่านั้น และขอความร่วมมืองดออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เริ่ม 1 พ.ค.นี้ ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดปรับเป็น 45 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 26 จังหวัด

ยกระดับ 6 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด