1743

ท่องจำไว้เลย! 12 จุดสัมผัสร่วม โดยเฉพาะในที่สาธารณะ จับแล้วควรรีบล้างมือทันที เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

12 จุดสัมผัสร่วม จับแล้วต้องรีบล้างมือ