750

ทำไมวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่ต้องฉีด 2 ครั้ง มาทำความเข้าใจการทำงานของวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

รู้จัก เข้าใจวัคซีนโควิด-19 ทำงานอย่างไร