868

เช็กเลย 7 โรคเรื้อรังต่อไปนี้ควรลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน ลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

7 โรคควรรีบลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19