924

ข้อปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้ได้รับวัคซีนแล้ว ทุกคนต้องการ์ดอย่าตก สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ซึ่งมีข้อดีคือช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค เป็นต้น

ข้อปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีน COVID-19
ข้อปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีน COVID-19
ข้อปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีน COVID-19
ข้อปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีน COVID-19
ข้อปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีน COVID-19